Jak zabezpieczamy Twoje dane

Na stronie strefa-rapu.pl (dalej jako: portal) zbieramy dane w celu jak najlepszego dopasowania jego funkcjonalności oraz zawartości do Twoich potrzeb i przyzwyczajeń. Administratorem zbieranych danych osobowych gromadzonych na portalu jest Redakcja strony oraz właściciele domeny Strefa-Rapu.pl.

Dane te są przetwarzane w zgodzie z ustawą prawa polskiego o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Użytkownik dobrowolnie przekazuje swoje dane administratorowi portalu zapisując się do subskrypcji newslettera lub wypełnieniu każdego innego formularzu na stronie. Informacje są również pozyskiwane przez serwis poprzez zapisywane w urządzeniu użytkownika pliki cookies oraz przez gromadzone logi serwera przez ww. operatora hostingowego serwera portalu. Przy wypełnianiu formularza na stronie serwis również może zebrać znacznik czasu tej czynności oraz adres IP wykonywującego jej użytkownika.

Dane zbierane poprzez wypełnienie formularza używane w celu wynikającym  bezpośrednio z funkcji danego formularza. Administrator nie przekazuje ani nie sprzedaje danych użytkownika osobom trzecim bez zgody użytkownika portalu. Wyjątek od tej zasady może wystąpić za sprawą żądania uprawnionych organów. Może również zostać zapewniony wgląd w ogólne zestawienie przedstawiające statystyki oglądalności portalu. W tej jednak ewentualności dane użytkowników nie zostają ujawnione.

Dane osobowe podawane przez użytkownika w formularzach na portalu są zabezpieczane bezpiecznym protokołem szyfrowania komunikacji (SSL). W ten sposób dane są niewidoczne dla osób nieposiadających odpowiednich uprawnień. Zyskujesz dzięki temu większy poziom bezpieczeństwa i poufności Twoich danych.

Twoje prawa

W każdym momencie przysługuje Ci prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych i/lub otrzymania ich kopii. Przysługuje Ci również prawo do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub zgłoszenie Twojego całkowitego sprzeciwu na ich przetwarzanie i cofnięcie swojej uprzednio udzielonej zgody. Możesz również poprosić o przeniesienie Twoich danych lub całkowitego ich usunięcia. W celu ich usunięcia napisz email na adres kontakt@strefa-rapu.pl z tematem “RODO”.

Pliki Cookies

Pliki cookies są plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwis i zapisywanymi na Twoim urządzeniu. Ich funkcja jest związana bezpośrednio identyfikacją urządzenia oraz przeglądarki, z których korzystasz. Zbieranie tych danych ma na celu zapewnienie poprawnego funkcjonowania serwisu. Służą one również celom statystycznym. W żaden sposób nie są one powiązane z naszymi danymi osobowymi które podajemy na przykład przez wypełnienie formularza na stronie.

Pliki cookies dzielimy na dwa główne rodzaje: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami które przechowywane są na urządzeniu użytkownika tymczasowo, aż do czasu opuszczenia strony, również przez zamknięcie przeglądarki lub wyłączenie urządzenia. Cookies stałe pozostają w takim wypadku zapisane na urządzeniu, na czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Na naszym portali pliki cookies są wykorzystywane do:

Przeglądarki internetowe posiadają opcję umożliwiającą usunięcie plików cookies oraz automatycznie ich blokowanie. Domyślnie przeglądarki dopuszczają przechowywanie cookies w urządzeniu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oficjalnej dokumentacji oprogramowania przeglądarki, z której korzystasz. Pamiętaj jednak o tym, że ograniczenie stosowania cookies może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność strony i Twoje doświadczenie podczas pobytu na niej.

Tego rodzaju pliki mogą również być wykorzystywane przez współpracujących z portalem partnerów i reklamodawców, w szczególności korzystających z sieci reklamowej firmy Google. Reklamodawcy mogą w tym wypadku zachować informację o tym, jak długo dany użytkownik pozostaje na stronie oraz jaka jest jego ścieżka nawigacji. Te informacje są przez nich wykorzystywane w celu określenia jak najlepiej dopasować wyświetlane reklamy do danego użytkownika.

Logi serwera

W celu zapewnienia sprawnego administrowania serwisem niektóre czynności użytkowników są odnotowywane i logowane na poziomie serwerowym. Mogą zawierać one takie informacje jak: czas wysłania zapytania do serwera oraz uzyskania odpowiedzi. Identyfikację stacji klienta oraz informacje o błędach realizowane przez protokół i transakcję HTTP. Dodatkowo mogą jeszcze zostać zebrane informacje o URL strony, która poprzednio była odwiedzana przez użytkownika, jeżeli użytkownik znalazł się na portalu za sprawą linku z zewnątrz. Zbierana jest również informacja adresie IP i przeglądarce użytkownika. Służą one wyłącznie celom administracyjnym i nie są utożsamiane z żadną indywidualną osobą odwiedzającą portal.